HVAD KAN VI TILBYDE?

Vi arbejder med Innovation, læring og teknologi til uddannelse, såvel som til erhvervslivet.
Det vil sige forståelse af teknologier og deres potentialer, kurser og efteruddannelsesforløb, konkrete
udviklingsprojekter, hvor vi både kan være rådgivende, men også kan stå for produktioner gennem vores
samarbejdspartnere og leverandører.


Vores fokus ligger på læringsteknologier og vi vil derfor altid have en eller anden form for læringsperspektiv med alt hvad vi arbejder med.

KONSULENTOPGAVER

 • Implementering af læringsteknologier i praksis – strategi
  – planlægning – udførelse.


 • Fra ide til færdigt produkt – projektlederopgaver med læringsteknologi
  som omdrejningspunkt.


 • Bindeled mellem udviklere og praktikere i udviklingsopgaver.


 • Ansøgningsopgaver – vi er gode til at hjælpe med at ideerne bliver
  formuleret ind i de rette kontekster.


 • Fra problemstilling over produktudvikling til oplæring og udførelse.


 • Innovation i oplæring og anvendelse – scenariebaseret praksisnær læring.


 • Hjælpemidler i undervisningen – robotter som kan styres hjemmefra
  eller fra hospitalet – teknologi til borgere med synshandicap, vi har en
  teknologi som kan hjælpe dem med at følge med i undervisningen i klasselokalet.

FOREDRAG /

DEBATOPLÆG

Foredrag både virtuelle og fysiske:


 • Hvad er der brug for i fremtidens arbejdsmarked? Hvordan kommer vi derhen?


 • Hvad byder fremtiden på? - Nødvendigheden af uddannelse
  og efteruddannelse - Muligheder og begrænsninger?


 • Hvorfor er det så svært at implementere nye teknologier?


 • Hvad kan XR bruges til?


 • Hvad er et MakerSpace og hvordan bruger vi det på vores uddannelse?

KURSER

Foredrag både virtuelle og fysiske:


 • Hvad er XR? Kom tæt på teknologierne og se potentialet i brugen af dem.
  (Rettet mod din målgruppe og kontekst)


 • Hvad er et MakerSpace? Hvordan kan du inddrage hands-on teknologier
  i din daglige undervisning?


 • Lær at lave 360 graders film - til undervisning, præsentationer - salg -
  empatiske indlevelsesoplevelser m.v.


 • Lær at bygge dine egne læringsscenarier i VR, gennem VitaSim platformen (VR-platform hvor du som didaktiker, selv kan skabe læringsscenarier i VR og 360 graders scenarier.


 • Fra ide til handling! - hvordan kommer vi i gang? Kurser i konkrete læringsteknologier - vi aftaler efter jeres behov.